Luty 12, 2019

12 lutego 2019

Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198)

Dochody budżetu państwa na 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu państwa na 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu środków europejskich na 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Część oświatowa subwencji dla JST na 2019 r Rezerwy celowe budżetu państwa na 2019 r.

Idź do góry