Marzec 6, 2019

6 marca 2019

Staż, wolontariat

STAŻ W MEN W Ministerstwie Edukacji Narodowej istnieje możliwość zorganizowania stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.   promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. z 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej […]

Idź do góry