Marzec 2019

6 marca 2019

Staż, wolontariat

STAŻ W MEN W Ministerstwie Edukacji Narodowej istnieje możliwość zorganizowania stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.   promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. z 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej […]

4 marca 2019

Świadczenie usług ogrodniczych wraz z konserwacją fontanny i basenu, postępowanie nr DE-WZP.262.5.2019.MG

Postępowanie na „Świadczenie usług ogrodniczych wraz z konserwacją fontanny i basenu”, postępowanie nr DE-WZP.262.5.2019.MG prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po […]

Idź do góry