Kwiecień 10, 2019

10 kwietnia 2019

Likwidacja składników majątku – meble stylizowane

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729), Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego w postaci zbędnych mebli biurowych na rzecz Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock.

Idź do góry