Kwiecień 19, 2019

19 kwietnia 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) z zakresu zamówień publicznych w projektach (w tym klauzul społecznych) oraz zasady konkurencyjności – postępowanie nr DE-WZP.261.10.2019.MG

Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: 2019-04-19, rozmiar: 245 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-04-19, rozmiar: 863 KB Odpowiedź na pytanie do OOZ Data: 2019-04-25, rozmiar: 263 KB Odpowiedź na pytania do OOZ (2) Data: 2019-04-29, rozmiar: 329 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-07, rozmiar: 351 KB Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: […]

19 kwietnia 2019

Remont pomieszczeń biurowych na parterze od strony południowo-wschodniej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.9.2019.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-04-19, rozmiar: 248 KB SIWZ Data: 2019-04-19, rozmiar: 434 KB Załączniki nr 4, 4A, 5, 6, 7 do SIWZ – wersja edytowalna Data: 2019-04-19, rozmiar: 231 KB Załącznik nr 1a – projekt budowlany (branża budowlana) Data: 2019-04-19, rozmiar: 1 MB Załącznik nr 1b – projekt budowlany (branża elektryczna) Data: 2019-04-19, rozmiar: […]

Idź do góry