Kwiecień 24, 2019

24 kwietnia 2019

Usługa świadczenia konserwacji systemów bezpieczeństwa MEN, postępowanie DE-WZP.262.11.2019.BR

Postępowanie na „Świadczenie konserwacji systemów bezpieczeństwa MEN, postępowanie DE-WZP.262.11.2019.BR prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę […]

24 kwietnia 2019

Usługa archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.8.2019.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-04-24, rozmiar: 824 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: 2019-04-24, rozmiar: 186 KB Pytanie dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert + odpowiedź Zamawijącego Data: 2019-04-29, rozmiar: 159 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-06, rozmiar: 320 KB Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2019-05-15, rozmiar: 383 KB

24 kwietnia 2019

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Przejdź do projektu

Idź do góry