Maj 9, 2019

9 maja 2019

Usługa dotyczącą doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych dla IP MEN, postępowanie DE-WZP.262.13.2019.JJ

Postępowanie na zakup „usługi dotyczącej doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych dla IP MEN” postępowanie DE-WZP.262.13.2019.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca […]

9 maja 2019

Wystąpienia pokontrolne MEN w 2019 r.

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia „Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno – Turystycznej w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży” (kontrola z 2018 r.)” word pdf 8 lutego 2019 r. „Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej […]

Idź do góry