Maj 17, 2019

17 maja 2019

Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), postępowanie nr DE-WZP.261.11.2019.KK

ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-05-17, rozmiar: 235 KB SIWZ Data: 2019-05-17, rozmiar: 1 MB SIWZ załączniki edytowalne Data: 2019-05-17, rozmiar: 348 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-27, rozmiar: 413 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-06-27, rozmiar: 421 KB ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-07-03, rozmiar: 511 KB ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: […]

Idź do góry