Maj 22, 2019

22 maja 2019

Informacja o darowiźnie

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729) Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego w postaci zbędnego sprzętu komputerowego na rzecz Szkoły Podstawowej im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej […]

Idź do góry