Czerwiec 7, 2019

7 czerwca 2019

Informacja o darowiźnie

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729)   Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego w postaci zbędnego sprzętu komputerowego na rzecz Zespołu Szkół im. Orła Białego w Korytach, Szkoły Podstawowej im. […]

7 czerwca 2019

Dostawa materiałów promocyjnych, postępowanie nr DE-WZP.261.13.2019.KK

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-06-07, rozmiar: 229 KB SIWZ Data: 2019-06-07, rozmiar: 1 MB Załaczniki 2, 2A, 3, 4 – wersja edytowalna Data: 2019-06-07, rozmiar: 96 KB odpowiedzi na pytania – 11.06.2019 Data: 2019-06-11, rozmiar: 273 KB odpowiedzi na pytania – 14.06.2019 Data: 2019-06-14, rozmiar: 2 MB ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2019-06-14, rozmiar: 116 […]

Idź do góry