Lipiec 9, 2019

9 lipca 2019

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji – postępowanie nr DE-WZP.262.19.2019.JC

Postępowanie na „Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji” – postępowanie nr DE-WZP.262.19.2019.JC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie […]

Idź do góry