Październik 14, 2019

14 października 2019

Usługa wsparcia utrzymania systemu enova – postępowanie nr DE-WZP.261.16.2019.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-10-14, rozmiar: 128 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data: 2019-10-14, rozmiar: 936 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2019-10-14, rozmiar: 211 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-10-24, rozmiar: 228 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-11-25, rozmiar: 236 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-11-26, rozmiar: 162 KB

Idź do góry