Październik 24, 2019

24 października 2019

Sprzedaż i dostawa podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 do kształcenia ogólnego do języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym, przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej, wydanych przez Wydawnictwo LektorKlett (z podziałem na 3 części) – postępowanie nr DE-WZP.261.17.2019.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-10-24, rozmiar: 240 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2019-10-24, rozmiar: 962 KB Załącznik nr 2, 2A i 3 w wersji edytowalnej Data: 2019-10-24, rozmiar: 96 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-11-05, rozmiar: 781 KB Informacja z otwarcia ofert – uzupełnienie adresu Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 Data: […]

Idź do góry