Listopad 22, 2019

22 listopada 2019

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby MEN w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – postępowanie nr DE-WZP.262.30.2019.BR

Postępowanie na „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby MEN w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.” – postępowanie nr DE-WZP.262.30.2019.BR prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca […]

Idź do góry