Listopad 25, 2019

25 listopada 2019

Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników, postępowanie nr DE-WZP.262.31.2019.BR

Postępowanie na „dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników” – postępowanie nr DE-WZP.262.31.2019.BR prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej […]

Idź do góry