Grudzień 2019

30 grudnia 2019

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, postępowanie nr DE-WZP.261.23.2019.JJ

ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-12-30, rozmiar: 235 KB SIWZ Data: 2019-12-30, rozmiar: 838 KB załączniki do SIWZ – wersja edytowalna Data: 2019-12-30, rozmiar: 208 KB Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert + informacja o wizji lokalnej Data: 2020-01-09, rozmiar: 339 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2020-01-09, rozmiar: 80 KB Odpowiedzi na pytania […]

23 grudnia 2019

Usługa przygotowania trzech poradników metodycznych (z podziałem na 3 części) – postępowanie nr DE-WZP.262.37.2019.MJ

Postępowanie na „usługę przygotowania trzech poradników metodycznych” (z podziałem na 3 części) – postępowanie nr DE-WZP.262.37.2019.MJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w […]

20 grudnia 2019

Usługa doradczo-ekspercka w zakresie przygotowywania dokumentacji i udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem dwóch postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dwóch badań ewaluacyjnych oraz w zakresie świadczenia usług doradczo-eksperckich na etapie realizacji powyższych badań, postępowanie DE-WZP.262.38.2019.BR

Postępowanie na „usługa doradczo-ekspercka w zakresie przygotowywania dokumentacji i udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem dwóch postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dwóch badań ewaluacyjnych oraz w zakresie świadczenia usług doradczo-eksperckich na etapie realizacji powyższych badań” – postępowanie nr DE-WZP.262.38.2019.BR prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert […]

20 grudnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

17 grudnia 2019

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej zatwierdzony 13 grudnia 2019 r. z aktualizacjami

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej – zaktualizowany 1 lipca 2020 r. Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej – zaktualizowany 25 czerwca 2020 r. Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej – zaktualizowany 5 czerwca 2020 r. Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej – zaktualizowany 3 czerwca 2020 r. Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej – […]

14 grudnia 2019

Zorganizowanie i przeprowadzenia dwóch dwudniowych szkoleń pt. „Sprawna komunikacja w funduszach unijnych”  – postępowanie nr DE-WZP.262.35.2019.BR

Postępowanie na „zorganizowanie i przeprowadzenia dwóch dwudniowych szkoleń pt. „Sprawna komunikacja w funduszach unijnych” – postępowanie nr DE-WZP.262.35.2019.BR prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. […]

13 grudnia 2019

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanego przez Zamawiającego odbiorcy podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim, postępowanie nr DE-WZP.261.22.2019.JJ

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2019-12-13, rozmiar: 185 KB Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Data: 2019-12-20, rozmiar: 159 KB

13 grudnia 2019

Dostawa prasy papierowej w roku 2020 – postępowanie nr DE-WZP.262.36.2019.BR

Postępowanie na „Dostawę prasy papierowej w roku 2020” – postępowanie nr DE-WZP.262.36.2019.BR prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej […]

11 grudnia 2019

Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie – postępowanie nr DE-WZP.261.18.2019.MJ

Postępowanie na „działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie” – postępowanie nr DE-WZP.261.18.2019.MJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce […]

5 grudnia 2019

Usługa codziennego monitoringu mediów w roku 2020 w postaci przeglądów materiałów prasowych, materiałów internetowych oraz materiałów RTV, postępowanie nr DE-WZP.262.32.2019.JJ

Postępowanie na „Usługa codziennego monitoringu mediów w roku 2020 w postaci przeglądów materiałów prasowych, materiałów internetowych oraz materiałów RTV” – postępowanie nr DE-WZP.262.32.2019.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z […]

3 grudnia 2019

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do białoruskiej mniejszości narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.21.2019.JJ

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2019-12-03, rozmiar: 185 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-12-13, rozmiar: 219 KB

3 grudnia 2019

Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników – postępowanie nr DE-WZP.262.34.2019.JC

Postępowanie na „Dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników” – postępowanie nr DE-WZP.262.34.2019.JC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej […]

Idź do góry