Grudzień 3, 2019

3 grudnia 2019

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do białoruskiej mniejszości narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.21.2019.JJ

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2019-12-03, rozmiar: 185 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-12-13, rozmiar: 219 KB

3 grudnia 2019

Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników – postępowanie nr DE-WZP.262.34.2019.JC

Postępowanie na „Dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników” – postępowanie nr DE-WZP.262.34.2019.JC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej […]

Idź do góry