Luty 2020

26 lutego 2020

Usługa przygotowania trzech poradników metodycznych z podziałem na 3 części – postępowanie nr DE-WZP.262.3.2020.AC

Postępowanie na „Usługa przygotowania trzech poradników metodycznych z podziałem na 3 części” – postępowanie nr DE-WZP.262.3.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca […]

26 lutego 2020

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej przy realizacji zadania remontowego „Remont pomieszczeń biurowych i części korytarzy na parterze budynku od strony zachodniej” w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.262.4.2020.JJ

Postępowanie na „Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej przy realizacji zadania remontowego „Remont pomieszczeń biurowych i części korytarzy na parterze budynku od strony zachodniej” w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie” – postępowanie nr DE-WZP.262.4.2020.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. […]

19 lutego 2020

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – postępowanie nr DE-WZP.262.2.2020.AC

Postępowanie na „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących” – postępowanie nr DE-WZP.262.2.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po […]

17 lutego 2020

Aktualne oferty pracy

INFORMACJE O OGŁOSZENIACH O NABORACH DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W MEN ORAZ ICH WYNIKACH Informacje o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej znajdują się w Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/.

5 lutego 2020

Remont korytarza wraz z przyległymi pomieszczeniami – parter strona zachodnia budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2020.JJ

ogłoszenie o zamówieniu Data: 2020-02-05, rozmiar: 143 KB SIWZ Data: 2020-02-05, rozmiar: 1 MB SIWZ załączniki – wersja edytowalna Data: 2020-02-05, rozmiar: 227 KB Zał. 1a – Projekt budowlany (branża budowlana) Data: 2020-02-05, rozmiar: 9 MB Zał. 1b – Projekt budowlany (branża elektryczna) Data: 2020-02-05, rozmiar: 6 MB Zał. 1c – Projekt budowlany (branża sanitarna) […]

Idź do góry