Luty 5, 2020

5 lutego 2020

Remont korytarza wraz z przyległymi pomieszczeniami – parter strona zachodnia budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2020.JJ

ogłoszenie o zamówieniu Data: 2020-02-05, rozmiar: 143 KB SIWZ Data: 2020-02-05, rozmiar: 1 MB SIWZ załączniki – wersja edytowalna Data: 2020-02-05, rozmiar: 227 KB Zał. 1a – Projekt budowlany (branża budowlana) Data: 2020-02-05, rozmiar: 9 MB Zał. 1b – Projekt budowlany (branża elektryczna) Data: 2020-02-05, rozmiar: 6 MB Zał. 1c – Projekt budowlany (branża sanitarna) […]

Idź do góry