Marzec 23, 2020

23 marca 2020

Wystąpienia pokontrolne MEN w 2020 r.

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia „Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w w Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z. o. o. w Szczecinie w zakresie prawidłowości wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego […]

Idź do góry