Kwiecień 2020

30 kwietnia 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

28 kwietnia 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego, konkurs nr DE-WZP.263.1.2.2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2020 MEN Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.: „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu […]

23 kwietnia 2020

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy. komunikat MEN z 22.04.2020 Data: 2020-04-23, rozmiar: 2 MB

23 kwietnia 2020

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy. aktualizacja komunikatu MEN z 12.04.2019 Data: 2020-04-23, rozmiar: 2 MB

20 kwietnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

20 kwietnia 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

20 kwietnia 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

20 kwietnia 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

17 kwietnia 2020

Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w 2020 roku – Konkurs nr DE-WZP.263.1.1.2020

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia Klauzula informacyjna RODO Link do formularza Instrukcja wypełnienia formularza Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne. Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać […]

15 kwietnia 2020

Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571)

Dochody budżetu państwa na 2020 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu państwa na 2020 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu środków europejskich na 2020 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST na 2020 r. Rezerwy celowe budżetu państwa na 2020 […]

9 kwietnia 2020

Świadczenie usług certyfikacyjnych – postępowanie nr DE. WZP-262.7.2020.AC

  Postępowanie na „świadczenie usług certyfikacyjnych” – postępowanie nr DE-WZP.262.7.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera […]

Idź do góry