Maj 22, 2020

22 maja 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych” – nr DE-WZP.263.1.3.2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Klauzula informacyjna RODO Link do formularza Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne. Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line odpowiedzi na pytania_1.06.2020 odpowiedź na pytanie_15.06.2020 Wyniki […]

22 maja 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w cz. 30 oraz kwot tych dotacji

Uzasadnienie do Obwieszczenia Data: 2020-05-22, rozmiar: 29 KB Obwieszczenie 2019 r. Data: 2020-05-25, rozmiar: 75 KB

Idź do góry