Czerwiec 30, 2020

30 czerwca 2020

Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, instrukcji dotyczącej ich tworzenia i wykorzystania w pracy z uczniami oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań w praktykę szkolną, konkurs nr DE-WZP.263.1.5.2020

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji, Wzór umowy Klauzula informacyjna RODO   https://formularz.men.gov.pl/ Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się http://formularz.men.gov.pl/Instrukcja_poslugiwania_sie_formularzem_on-line.pdf Poprawienie omyłki pisarskiej w § 4 ust. 6 pkt […]

Idź do góry