Lipiec 2020

30 lipca 2020

,,Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych i części korytarzy, z podziałem na zadania” – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2020.MB

Postępowanie na „Usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych i części korytarzy, z podziałem na zadania” – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2020.MB prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na […]

22 lipca 2020

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 skierowany do konsultacji publicznych

Stosownie do postanowień Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje do konsultacji publicznych projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa). Uprzejmie prosimy o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji uzupełnień do projektu w […]

20 lipca 2020

Usługa przygotowania i przeprowadzenia analizy finansowej skutków wdrożenia zmian opisanych w dokumencie „Model Edukacji dla wszystkich” wraz z opracowaniem rekomendacji w zakresie finansowania międzyresortowych placówek pod roboczą nazwą „Centrum Dziecka i Rodziny” – postępowanie nr DE-WZP.262.15.2020.AC

Postępowanie na „Usługę przygotowania i przeprowadzenia analizy finansowej skutków wdrożenia zmian opisanych w dokumencie „Model Edukacji dla wszystkich” wraz z opracowaniem rekomendacji w zakresie finansowania międzyresortowych placówek pod roboczą nazwą „Centrum Dziecka i Rodziny” – postępowanie nr DE-WZP.262.15.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja […]

15 lipca 2020

Wymiana instalacji oświetlenia na poddaszu budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie- DE-WZP.261.5.2020.AC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2020-07-15, rozmiar: 187 KB SIWZ remont oświetlenie lipiec 2020 MEN- po uwagach Mecenasa-1 15.7. ost_finisz Data: 2020-07-15, rozmiar: 1 003 KB SIWZ załączniki – wersja edytowalna Data: 2020-07-15, rozmiar: 33 KB Załączniki nr 1- projekt budowlany – branża elektryczna wymiana instalacji oświetlenia na poddaszu Data: 2020-07-15, rozmiar: 2 MB Załacznik nr 2 […]

15 lipca 2020

„Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji” – postępowanie nr DE-WZP.262.14.2020.MB

Postępowanie na „Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji” – postępowanie nr DE-WZP.262.14.2020.MB prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie […]

9 lipca 2020

Remont i konserwacja okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2020.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2020-07-09, rozmiar: 174 KB SIWZ Data: 2020-07-09, rozmiar: 389 KB SIWZ załączniki – wersja edytowalna Data: 2020-07-09, rozmiar: 213 KB Załącznik nr 1 – projekt obudowy wejść do wind, program remontu drzwi i okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowe Data: 2020-07-09, rozmiar: 21 MB Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna wykonania […]

1 lipca 2020

„Zakup i dostawa nowych licencji oprogramowania antywirusowego: 550 Licencji SYMATNEC ENDPOINT PROTECTION w wersji GOV”- postępowanie DE-WZP.262.12.2020.AC

Postępowanie na „ Zakup i dostawa nowych licencji oprogramowania antywirusowego: 550 Licencji SYMATNEC ENDPOINT PROTECTION w wersji GOV” – postępowanie nr DE-WZP.262.12.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z […]

Idź do góry