2020

4 sierpnia 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

4 sierpnia 2020

Usługa druku publikacji książkowej „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna)” wraz z dostawą do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.17.2020.MB

Postępowanie na usługę druku publikacji książkowej „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna)” wraz z dostawą do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.17.2020.MB prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać […]

30 lipca 2020

,,Usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych i części korytarzy, z podziałem na zadania” – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2020.MB

Postępowanie na „Usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych i części korytarzy, z podziałem na zadania” – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2020.MB prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na […]

22 lipca 2020

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 skierowany do konsultacji publicznych

Stosownie do postanowień Uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje do konsultacji publicznych projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa). Uprzejmie prosimy o przekazanie ewentualnych uwag i propozycji uzupełnień do projektu w […]

20 lipca 2020

Usługa przygotowania i przeprowadzenia analizy finansowej skutków wdrożenia zmian opisanych w dokumencie „Model Edukacji dla wszystkich” wraz z opracowaniem rekomendacji w zakresie finansowania międzyresortowych placówek pod roboczą nazwą „Centrum Dziecka i Rodziny” – postępowanie nr DE-WZP.262.15.2020.AC

Postępowanie na „Usługę przygotowania i przeprowadzenia analizy finansowej skutków wdrożenia zmian opisanych w dokumencie „Model Edukacji dla wszystkich” wraz z opracowaniem rekomendacji w zakresie finansowania międzyresortowych placówek pod roboczą nazwą „Centrum Dziecka i Rodziny” – postępowanie nr DE-WZP.262.15.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja […]

15 lipca 2020

Wymiana instalacji oświetlenia na poddaszu budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie- DE-WZP.261.5.2020.AC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2020-07-15, rozmiar: 187 KB SIWZ remont oświetlenie lipiec 2020 MEN- po uwagach Mecenasa-1 15.7. ost_finisz Data: 2020-07-15, rozmiar: 1 003 KB SIWZ załączniki – wersja edytowalna Data: 2020-07-15, rozmiar: 33 KB Załączniki nr 1- projekt budowlany – branża elektryczna wymiana instalacji oświetlenia na poddaszu Data: 2020-07-15, rozmiar: 2 MB Załacznik nr 2 […]

15 lipca 2020

„Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji” – postępowanie nr DE-WZP.262.14.2020.MB

Postępowanie na „Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji” – postępowanie nr DE-WZP.262.14.2020.MB prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie […]

9 lipca 2020

Remont i konserwacja okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2020.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2020-07-09, rozmiar: 174 KB SIWZ Data: 2020-07-09, rozmiar: 389 KB SIWZ załączniki – wersja edytowalna Data: 2020-07-09, rozmiar: 213 KB Załącznik nr 1 – projekt obudowy wejść do wind, program remontu drzwi i okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowe Data: 2020-07-09, rozmiar: 21 MB Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna wykonania […]

1 lipca 2020

„Zakup i dostawa nowych licencji oprogramowania antywirusowego: 550 Licencji SYMATNEC ENDPOINT PROTECTION w wersji GOV”- postępowanie DE-WZP.262.12.2020.AC

Postępowanie na „ Zakup i dostawa nowych licencji oprogramowania antywirusowego: 550 Licencji SYMATNEC ENDPOINT PROTECTION w wersji GOV” – postępowanie nr DE-WZP.262.12.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z […]

30 czerwca 2020

Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, instrukcji dotyczącej ich tworzenia i wykorzystania w pracy z uczniami oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań w praktykę szkolną, konkurs nr DE-WZP.263.1.5.2020

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji, Wzór umowy Klauzula informacyjna RODO   https://formularz.men.gov.pl/ Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się http://formularz.men.gov.pl/Instrukcja_poslugiwania_sie_formularzem_on-line.pdf Poprawienie omyłki pisarskiej w § 4 ust. 6 pkt […]

29 czerwca 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

4 czerwca 2020

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym, konkurs nr DE-WZP.263.1.4.2020

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Klauzula informacyjna RODO Link do formularza Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line odpowiedź na pytanie_17.06.2020 r. odpowiedź na […]

4 czerwca 2020

Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje w ilości 5000 sztuk, z podziałem na dwie części – postępowanie nr DE-WZP.262.10.2020.JJ

Postępowanie na „Wykonanie i dostawę Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje w ilości 5000 sztuk, z podziałem na dwie części” – postępowanie nr DE-WZP.262.10.2020.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu […]

29 maja 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Idź do góry