2020

20 kwietnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

20 kwietnia 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

20 kwietnia 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

20 kwietnia 2020

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

17 kwietnia 2020

Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w 2020 roku – Konkurs nr DE-WZP.263.1.1.2020

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia Klauzula informacyjna RODO Link do formularza Instrukcja wypełnienia formularza Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne. Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać […]

15 kwietnia 2020

Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571)

Dochody budżetu państwa na 2020 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu państwa na 2020 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu środków europejskich na 2020 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST na 2020 r. Rezerwy celowe budżetu państwa na 2020 […]

9 kwietnia 2020

Świadczenie usług certyfikacyjnych – postępowanie nr DE. WZP-262.7.2020.AC

  Postępowanie na „świadczenie usług certyfikacyjnych” – postępowanie nr DE-WZP.262.7.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera […]

31 marca 2020

Usługa przechowywania i obsługa dokumentacji będącej częścią zasobu Archiwum Zakładowego Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.3.2020.KK

Postępowanie na „Usługę przechowywania i obsługa dokumentacji będącej częścią zasobu Archiwum Zakładowego Ministerstwa Edukacji Narodowej” – postępowanie nr DE-WZP.261.3.2020.KK prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca […]

27 marca 2020

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022

Przejdź do projektu

25 marca 2020

Informacja dla kandydatów ubiegających się o pracę w MEN

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem epidemii nabory w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbywają się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Jednocześnie zachęcamy do składania ofert na aktualne ogłoszenia o pracę w Ministerstwie Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP z wykorzystaniem np. profilu zaufanego. Aby to zrobić, można skorzystać z poniższego linku: https://bip.men.gov.pl/strony/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html albo wejść […]

23 marca 2020

Wystąpienia pokontrolne MEN w 2020 r.

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia „Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w w Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z. o. o. w Szczecinie w zakresie prawidłowości wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego […]

16 marca 2020

Usługa wykonania przeglądów serwisowych oraz napraw pojazdów służbowych MEN

Postępowanie na „usługa wykonywania przeglądów serwisowych oraz napraw pojazdów służbowych MEN” – postępowanie nr DE-WZP.262.6.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w […]

4 marca 2020

Świadczenie usługi konserwacji węza cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania usytuowanego w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2020.AC

Postępowanie na „Świadczenie usługi konserwacji węza cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania usytuowanego w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25 w Warszawie” – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2020.AC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert […]

Idź do góry