2014-10-21

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Treść rozporządzenia

  • Wytworzył:
  • Data wytworzenia: 2014-10-21 08:26:23
  • Wprowadził: Natalia Zakrzewska
  • Data opublikowania: 2014-10-21 08:26:23
  • Ostatni edytor: Natalia Zakrzewska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-21 10:26:23
Idź do góry