2013-05-09

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Treść rozporządzenia

  • Wytworzył:
  • Data wytworzenia: 2013-05-09 11:23:58
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2013-05-09 11:23:58
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-09 13:23:58
Idź do góry