2013-01-08

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Treść rozporządzenia

  • Wytworzył:
  • Data wytworzenia: 2013-01-08 09:52:01
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2013-01-08 09:52:01
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-08 11:52:01
Idź do góry