2013-05-09

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Treść rozporządzenia

  • Wytworzył:
  • Data wytworzenia: 2013-05-09 11:36:07
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2013-05-09 11:36:07
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-09 13:36:07
Idź do góry