2014-10-21

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Treść rozporządzenia

  • Wytworzył: Andrzej Urmański
  • Data wytworzenia: 2014-10-21 08:18:41
  • Wprowadził: Natalia Zakrzewska
  • Data opublikowania: 2014-10-21 08:18:41
  • Ostatni edytor: Natalia Zakrzewska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-21 10:20:13
Idź do góry