2012-10-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

Treść rozporządzenia

  • Wytworzył:
  • Data wytworzenia: 2012-10-01 07:56:11
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2012-10-01 07:56:11
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-01 09:56:11
Idź do góry