2016-12-30

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Przejdź do projektu

  • Wytworzył: Piotr Potrebka
  • Data wytworzenia: 2016-12-30 17:59:00
  • Wprowadził: Piotr Potrebka
  • Data opublikowania: 2016-12-30 17:59:00
  • Ostatni edytor: Piotr Potrebka
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-30 17:59:00
Idź do góry