2018-03-20

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Przejdź do projektu

  • Wytworzył: Karolina Rzadkowska
  • Data wytworzenia: 2018-03-20 15:49:21
  • Wprowadził: Karolina Rzadkowska
  • Data opublikowania: 2018-03-20 15:49:21
  • Ostatni edytor: Karolina Rzadkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-20 15:49:21
Idź do góry