2019-01-29

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Przejdź do projektu

  • Wytworzył: Hanna Lipińska
  • Data wytworzenia: 2019-01-29 10:06:34
  • Wprowadził: Hanna Lipińska
  • Data opublikowania: 2019-01-29 10:06:34
  • Ostatni edytor: Hanna Lipińska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-29 10:06:34
Idź do góry