2018-02-09

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Przejdź do projektu

  • Wytworzył: Karolina Rzadkowska
  • Data wytworzenia: 2018-02-09 16:24:52
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2018-02-09 16:24:52
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-31 09:26:53
Idź do góry