2017-10-17

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Przejdź do projektu

  • Wytworzył: Karolina Rzadkowska
  • Data wytworzenia: 2017-10-17 15:50:39
  • Wprowadził: Karolina Rzadkowska
  • Data opublikowania: 2017-10-17 15:50:39
  • Ostatni edytor: Karolina Rzadkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 15:50:40
Idź do góry