2018-03-16

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Przejdź do projektu

  • Wytworzył: Karolina Rzadkowska
  • Data wytworzenia: 2018-03-16 12:23:53
  • Wprowadził: Karolina Rzadkowska
  • Data opublikowania: 2018-03-16 12:23:53
  • Ostatni edytor: Karolina Rzadkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-16 12:23:53
Idź do góry