2019-11-12

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy

Przejdź do projektu

  • Wytworzył: Karolina Łukaszewicz
  • Data wytworzenia: 2019-11-12 16:34:24
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2019-11-12 16:34:24
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-12 16:34:24
Idź do góry