2018-11-29

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Przejdź do projektu

  • Wytworzył: aszwed
  • Data wytworzenia: 2018-11-29 12:27:12
  • Wprowadził: aszwed
  • Data opublikowania: 2018-11-29 12:27:12
  • Ostatni edytor: aszwed
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-29 12:28:44
Idź do góry