2017-02-15

Wystąpienia pokontrolne 2017 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia
 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Europejskiej Fundacji Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” dotyczącej prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych skan

pdf

10.07.2017
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” skan

pdf

12.06.2017
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą” (kontrola z 2016 r.). skan

pdf

 19.01.2017
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Polskim Towarzystwie Chemicznym w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016” (kontrola z 2016 r.). skan

pdf

 20.01.2017
5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016” (kontrola z 2016 r.). skan

pdf

26.02.2017
6. Wystąpienie pokontrolne z Fundacji Wolność i Demokracja” z opisem „Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Wolność i Demokracja w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą” (kontrola z 2016 r.). skan

pdf

31.01.2017
7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Poznaniu dotyczącej „Realizacji przez Kuratora Oświaty zadań w zakresie planowania i organizacji procesów ewaluacji i kontroli oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli”. skan

pdf

08.02.2017
8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Łodzi dotyczącej „Realizacji przez Kuratora Oświaty zadań w zakresie planowania i organizacji procesów ewaluacji i kontroli oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli”. skan

pdf

08.02.2017
9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą dotyczącej prawidłowości realizacji zadań związanych z nadzorem administracyjno-finansowym i pedagogicznym dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nad Szkolnym Punktem Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Londynie. (kontrola z 2016 r.) skan

pdf

21.02.2017
10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Nowoczesna Polska dotyczącej prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. (kontrola z 2016 r.) skan

pdf

14.02.2017
11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Płocka dotyczącej prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca”. (kontrola z 2016 r.) skan

pdf

09.03.2017

 

  • Wytworzył: Franciszek Szkop
  • Data wytworzenia: 2017-02-15 12:14:43
  • Wprowadził: Karolina Rzadkowska
  • Data opublikowania: 2017-02-15 12:14:43
  • Ostatni edytor: Karolina Rzadkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-13 15:36:56
Idź do góry