2019-05-09

Wystąpienia pokontrolne MEN w 2019 r.

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno – Turystycznej w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży” (kontrola z 2018 r.)” word

pdf

8 lutego 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Drabina Rozwoju w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania pn. „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”. (kontrola z 2018 r.)” word

pdf

22 lutego 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli”. (kontrola z 2018 r.)” Word

pdf

8 marca 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Naczelnej Organizacji Technicznej prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzanie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.  (kontrola z 2018 r.)” word

pdf

18 marca 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Rozwoju Edukacji w zakresie realizacji obowiązków związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa teleinformatycznego w obszarze zapewnienia ciągłości działania, integralności oraz dostępności systemów i sieci teleinformatycznych. (kontrola z 2018 r.)” word

pdf

29 kwietnia 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Wiosna w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn.Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej” oraz  wykorzystania dotacji przeznaczonej na jego realizację. (kontrola z 2018 r.)” word

pdf

29 kwietnia 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Gminie Łochów w zakresie prawidłowości wykonania zadania zleconego z  zakresu administracji rządowej, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na  realizację zadania publicznego w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” word

pdf

10 lipca 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Delta w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn.  organizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli… ” oraz quizu wiedzy o Niepodległej, z projektu edukacyjnego MEN „Godność, wolność, niepodległość”. word

pdf

9 września 2019 r.
  • Wytworzył: Michał Czartoszewski
  • Data wytworzenia: 2019-05-09 13:17:00
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2019-05-09 13:17:00
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-13 09:39:25
Idź do góry