2019-05-09

Wystąpienia pokontrolne MEN w 2019 r.

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno – Turystycznej w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży” (kontrola z 2018 r.)” word

pdf

8 lutego 2019 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Drabina Rozwoju w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania pn. „Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”. (kontrola z 2018 r.)” word

pdf

22 lutego 2019 r.
  • Wytworzył: Michał Czartoszewski
  • Data wytworzenia: 2019-05-09 13:17:00
  • Wprowadził: Michał Czartoszewski
  • Data opublikowania: 2019-05-09 13:17:00
  • Ostatni edytor: Michał Czartoszewski
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-09 13:46:27
Idź do góry