2020-03-23

Wystąpienia pokontrolne MEN w 2020 r.

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w w Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z. o. o. w Szczecinie w zakresie prawidłowości wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” (kontrola z 2019 r.)”. word

pdf

27 stycznia 2020 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji „Współpraca” w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży” (kontrola z 2019 r.)”. word

pdf

5 lutego 2020 r.
„Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w zakresie prawidłowości realizacji kształcenia na odległość prowadzonego przez szkoły w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w tym wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel”. (kontrola z 2019 r.)”. word

pdf

11 lutego 2020 r.
  • Wytworzył: Michał Czartoszewski
  • Data wytworzenia: 2020-03-23 12:30:11
  • Wprowadził: Michał Czartoszewski
  • Data opublikowania: 2020-03-23 12:30:11
  • Ostatni edytor: Michał Czartoszewski
  • Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-23 12:30:11
Idź do góry