2019-07-26

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

  • Wytworzył: Hanna Lipińska
  • Data wytworzenia: 2019-07-26 13:03:41
  • Wprowadził: Hanna Lipińska
  • Data opublikowania: 2019-07-26 13:03:41
  • Ostatni edytor: Hanna Lipińska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-26 13:03:41
Idź do góry