2016-09-06

Nabór partnera do projektu konkursowego, partnerskiego w zakresie wsparcia przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza nabór partnera do Projektu konkursowego, partnerskiego Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych  projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach Działania 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ogłoszenia o naborze partnera MEN
Data: 2016-09-06, rozmiar: 212 KB
Załącznik 1 - zgłoszenie partnera
Data: 2016-09-06, rozmiar: 35 KB
Informacja o unieważnieniu
Data: 2016-10-11, rozmiar: 47 KB
  • Wytworzył: Piotr Potrebka
  • Data wytworzenia: 2016-09-06 19:05:20
  • Wprowadził: Piotr Potrebka
  • Data opublikowania: 2016-09-06 19:05:20
  • Ostatni edytor: Piotr Potrebka
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-11 15:24:54
Idź do góry