2019-02-12

Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198)

Dochody budżetu państwa na 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie

Wydatki budżetu państwa na 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie

Wydatki budżetu środków europejskich na 2019 r. w części 30 – Oświata i wychowanie

Część oświatowa subwencji dla JST na 2019 r

Rezerwy celowe budżetu państwa na 2019 r.

  • Wytworzył: Karolina Łukaszewicz
  • Data wytworzenia: 2019-02-12 15:34:36
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2019-02-12 15:34:36
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-12 15:34:37
Idź do góry