2009-04-12

Status prawny

Minister Edukacji Narodowej jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej będące jednostką budżetową.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało utworzone z dniem 5 maja 2006 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 532)

Zakres działania Ministra określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.

Statut Ministerstwa Edukacji Narodowej

Statut Ministerstwa Edukacji Narodowej – tekst ujednolicony

Zarządzenie nr 191 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Zakresy czynności Ministrów

Zarządzenie nr 48 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Kierownictwo Ministerstwa od 1989 r.

Struktura Ministerstwa Edukacji Narodowej

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 49 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

  • Wytworzył: Anna Mikiel
  • Data wytworzenia: 2009-04-12 07:32:16
  • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
  • Data opublikowania: 2009-04-12 07:32:16
  • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
  • Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-06 09:25:49
Idź do góry