2009-04-12

Status prawny

Minister Edukacji Narodowej jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej będące jednostką budżetową.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało utworzone z dniem 5 maja 2006 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 532)

Zakres działania Ministra określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.

Statut Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Zakresy czynności Ministrów

Zarządzenie nr 9 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zakresów czynności Sekretarza Stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Kierownictwo Ministerstwa od 1989 r.

Struktura Ministerstwa Edukacji Narodowej

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 64 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 52 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 40 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 32 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 24 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 12 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

  • Wytworzył: Anna Mikiel
  • Data wytworzenia: 2009-04-12 07:32:16
  • Wprowadził: Karolina Rzadkowska
  • Data opublikowania: 2009-04-12 07:32:16
  • Ostatni edytor: Karolina Rzadkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-11 09:44:50
Idź do góry