2009-04-12

Status prawny

Minister Edukacji Narodowej jest naczelnym organem administracji publicznej, któremu obsługę zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej będące jednostką budżetową.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zostało utworzone z dniem 5 maja 2006 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki (Dz.U. z 2006 r. Nr 76, poz. 532)

Zakres działania Ministra określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.

Statut Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 191 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

Zakresy czynności Ministrów

Zarządzenie nr 23 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zakresów czynności sekretarzy stanu i podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Kierownictwa Ministerstwa od 1989 r.

Struktura Ministerstwa Edukacji Narodowej

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej – tekst ujednolicony załącznika do zarządzenia nr 49 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 49 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 11 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 16 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zarządzenie nr 27 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

  • Wytworzył: Anna Mikiel
  • Data wytworzenia: 2009-04-12 07:32:16
  • Wprowadził: Michał Czartoszewski
  • Data opublikowania: 2009-04-12 07:32:16
  • Ostatni edytor: Michał Czartoszewski
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-22 09:53:02
Idź do góry