2018-06-26

Informacja o stanie majątku MEN na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Nieruchomości wykorzystywane na cele resortu edukacji pozostające w trwałym zarządzie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

1. nieruchomość położona w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 25

2. nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 5/Polnej 46A

3. nieruchomość położona w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77

II. Dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie: 25.680.745,75 zł

  • Wytworzył: Michał Jurkowski
  • Data wytworzenia: 2018-06-26 09:20:35
  • Wprowadził: aszwed
  • Data opublikowania: 2018-06-26 09:20:35
  • Ostatni edytor: aszwed
  • Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-26 09:26:35
Idź do góry