2015-09-10

Biuro Kadr i Szkolenia (BKS)

Dyrektor: Małgorzata Nestorowicz

tel.: (22) 34-74-170, fax: (22) 34-74-829

Do zakresu działania Biura Kadr i Szkolenia (BKS) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. spraw osobowych członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników zatrudnionych w Ministerstwie;
 2. dokumentacji personalnej, z uwzględnieniem upoważnień
  i pełnomocnictw udzielanych pracownikom Ministerstwa;
 3. programu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie;
 4. spraw osobowych kadr kierowniczych jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
 5. regulaminu pracy Ministerstwa;
 6. naboru do służby cywilnej, opisów stanowisk pracy oraz ich wartościowania;
 7. projektowania, analizy i kontroli bieżącego wydatkowania funduszu wynagrodzeń i nagród, z wyłączeniem środków na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 8. sporządzania sprawozdań dotyczących zatrudnienia, szkoleń, czasu pracy dla Głównego Urzędu Statystycznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i innych instytucji;
 9. szkoleń i rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa, w tym w szczególności badanie potrzeb szkoleniowych pracowników, opracowywanie planów, organizowanie i dokumentowanie szkoleń;
 10. służby przygotowawczej;
 11. ocen członków korpusu służby cywilnej;
 12. odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym obsługi działalności Komisji Dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej;
 13. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 14. praktyk studenckich i uczniowskich oraz staży i wolontariatu na rzecz Ministerstwa;
 15. przekazywania danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dotyczących pracowników zatrudnionych w  Ministerstwie na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych do Systemu Informacji Oświatowej;
 16. reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 17. zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:24:41
 • Wprowadził: Hanna Lipińska
 • Data opublikowania: 2015-09-10 10:24:41
 • Ostatni edytor: Hanna Lipińska
 • Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-31 10:13:40
Idź do góry