Nabory

INFORMACJE O OGŁOSZENIACH O NABORACH DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W MEN ORAZ ICH WYNIKACH

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej znajdują się w Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/.

Pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow znajdują się informacje o wynikach powyższych naborów.

nr ogłoszenia stanowisko termin składania dokumentów wynik naboru

oferty z 14 września 2019 r. 

54221
sekretarz do spraw: obsługi sekretarskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej 24 września 2019 r.  

oferty z 5 września 2019 r. 

53683
referendarz do spraw: obsługi sekretarskiej, Biuro Organizacyjne 16 września 2019 r.  

oferty z 4 września 2019 r. 

53528
specjalista do spraw: pragmatyki zawodowej nauczycieli w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 11 września 2019 r.  

oferty z 30 sierpnia 2019 r. 

53311

starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli 16 września 2019 r.  

oferty z 28 sierpnia 2019 r. 

53118

podreferendarz do spraw: wsparcia użytkowników systemu EZD i obiegu korespondencji elektronicznej Samodzielne stanowisko do spraw obiegu dokumentów w postaci elektronicznej, Biuro Organizacyjne 16 września 2019 r.  
oferty z 22 sierpnia 2019 r. 

52898

główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 5 września 2019 r.  
oferty z 30 lipca 2019 r. 

51721

główny specjalista do spraw: zapewnienia jakości kształcenia ustawicznego osób dorosłych w Wydziale Kształcenia Dorosłych, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 13 sierpnia 2019 r.  
oferty z 29 lipca 2019 r. 

51659

sekretarz do spraw: obsługi sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne 6 sierpnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki 
oferty z 20 lipca 2019 r. 
51324 sekretarz do spraw: obsługi sekretarskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej 2 sierpnia 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 12 lipca 2019 r. 
50846 główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 22 lipca 2019 r.
oferty z 6 lipca 2019 r. 
50567 starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli 22 lipca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 3 lipca 2019 r. 
50336 referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne 8 lipca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
50328 referendarz do spraw: obsługi sekretarskiej, Biuro Organizacyjne 8 lipca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki
oferty z 30 maja 2019 r. 
48450 starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli 14 czerwca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
48440 główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 10 czerwca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
48417 główny specjalista do spraw: organizacji pracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Wydziale Organizacji Kształcenia Zawodowego, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 10 czerwca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki 
48395 starszy specjalista do spraw: rozliczeń wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń, Departament Funduszy Strukturalnych 12 czerwca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 23 maja 2019 r. 
47998 starszy specjalista do spraw: księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym, Departament Ekonomiczny 31 maja 2019 r.  
oferty z 21 maja 2019 r. 
47870 główny specjalista do spraw: projektów informacyjno-promocyjnych w Wydziale Promocji, Departament Informacji i Promocji 31 maja 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata 
oferty z 16 maja 2019 r. 
47568 główny specjalista do spraw: bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych w Wydziale Prezydialnym, Biuro Organizacyjne 31 maja 2019 r.  
oferty z 11 maja 2019 r. 
47356 specjalista do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne 25 maja 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 30 kwietnia 2019 r. 
46858 Specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej 10 maja 2019 r.

 

oferty z 20 kwietnia 2019 r. 
46532 Starszy specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń, Departament Funduszy Strukturalnych 6 maja 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 19 kwietnia 2019 r. 
46508

Starszy specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Ekonomicznym

29 kwietnia 2019 r.
oferty z 16 kwietnia 2019 r. 
46274

Starszy specjalista w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym

29 kwietnia 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 12 kwietnia 2019 r. 
46087

Starszy specjalista do spraw: zamówień publicznych/zakupów w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Ekonomiczny

23 kwietnia 2019 r.
oferty z 19 marca 2019 r. 
44724

Audytor wewnętrzny do spraw: audytu wewnętrznego; Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

29 marca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 16 marca 2019 r. 

44668

 

Starszy specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń, Departament Funduszy Strukturalnych 01 kwietnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata
44667 Starszy specjalista do spraw: realizacji współpracy międzynarodowej Ministra z partnerami zagranicznymi oraz gremiami międzynarodowymi 26 marca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata

oferty z 2 marca 2019 r.

43749

Specjalista do spraw: budżetu zadaniowego, budżetu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w Wydziale Budżetu, Departament Ekonomiczny
13 marca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki

oferty z 20 lutego 2019 r.

43135

Główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
04 marca 2019 r. nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów
oferty z 15 lutego 2019 r.
42947
Główny specjalista do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prezydialnym w Biurze Organizacyjnym
04 marca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata
Idź do góry