Nabory

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem epidemii nabory w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbywają się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.

Jednocześnie zachęcamy do składania ofert na aktualne ogłoszenia o pracę w Ministerstwie Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP z wykorzystaniem np. profilu zaufanego. Aby to zrobić, można skorzystać z poniższego linku:

https://bip.men.gov.pl/strony/elektroniczna-skrzynka-podawcza.html

albo wejść na stronę  https://epuap.gov.pl/wps/portal , gdzie po zalogowaniu się należy z katalogu spraw wybrać: SPRAWY OGÓLNE/PISMA DO URZĘDU/PISMA OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO.

W obu powyższych przypadkach w tytule pisma proszę zamieścić treść dopisku z ogłoszenia o pracę, następnie załączyć dokumenty zgodnie z ogłoszeniem.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: tel. 22/34-74-244, 22/34-74-852.

Zespół ds. rekrutacji MEN


INFORMACJE O OGŁOSZENIACH O NABORACH DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W MEN ORAZ ICH WYNIKACH

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej znajdują się w Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/.

Pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow znajdują się informacje o wynikach powyższych naborów.

nr ogłoszenia stanowisko termin składania dokumentów wynik naboru

oferty z 19 września 2020 r.

68948

Specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym

30 wrzesień 2020 r.

 

oferty z 8 września 2020 r.

68335

naczelnik wydziału do spraw: kierowania Wydziałem Obsługi Technicznej w Wydziale Obsługi Technicznej, Biuro Administracyjne

23 września 2020 r.

nabór anulowany

oferty z 4 września 2020 r.

68071

główny specjalista do spraw: profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

19 września 2020 r.

 

oferty z 27 sierpnia 2020 r.

67812

główny specjalista do spraw: zamówień publicznych/zakupów oraz koordynowania powierzania zadań publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Ekonomiczny

11 września 2020

 

oferty z 26 sierpnia 2020 r.

67718

główny specjalista do spraw: Samodzielne stanowisko do spraw doradztwa zawodowego i promocji Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

 

9 września 2020

anulowano nabór 

oferty z 25 sierpnia 2020 r.

67699

starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli

 

8 września 2020 r.

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

oferty z 7 sierpnia 2020 r.

66897 specjalista do spraw: kontraktowania projektów w Wydziale Kontaktowania Projektów, Departament Funduszy Strukturalnych

21 sierpnia 2020 r.

nabór zakończony  wyborem kandydatki/kandydata

oferty z 4 sierpnia 2020 r.

66713

radca prawny do spraw: obsługi prawnej departamentu w Wydziale Wspierania Zarządzania, Departament Funduszy Strukturalnych

21 sierpnia 2020 r.

 

oferty z 25 lipca 2020 r.

66286

sekretarz do spraw: obsługi sekretariatu Departament Podręczników, Programów i Innowacji

10 sierpnia 2020 r.

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata 

oferty z 14 lipca 2020 r.

65680 audytor wewnętrzny do spraw: audytu wewnętrznego Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

29 lipca 2020 r.

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata 

oferty z 11 lipca 2020 r.

65600

Specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej

21 lipca 2020 r. 

nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

65578

starszy specjalista do spraw: wynagrodzeń Wydziale Finansowo-Księgowym, w Departamencie Ekonomicznym

27 lipca 2020 r.

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

oferty z 7 lipca 2020 r.

65263 starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli

24 lipca 2020

 

oferty z 30 czerwca 2020 r.

64919

kierownik kancelarii tajnej do spraw: prowadzenia kancelarii tajnej w Wydziale Spraw Obronnych i Niejawnych, Biuro Organizacyjne

10 lipca 2020

nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki 

64886

starszy specjalista w Wydziale Awansu Zawodowego Nauczycieli, w Departamencie Kształcenia Ogólnego

15 lipca 2020

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

oferty z 27 czerwca 2020 r.

64822

starszy specjalista (ZASTĘPSTWO) w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

16 lipca 2020 

nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

oferty z 25 czerwca 2020 r.

64659

główny specjalista do spraw: klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizacji pracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe 16 lipca 2020 nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

oferty z 23 czerwca 2020 r.

64503

specjalista do spraw: kontraktowania projektów w Wydziale Kontaktowania Projektów, Departament Funduszy Strukturalnych 3 lipca 2020

64514

radca prawny do spraw: obsługi prawnej departamentu w Wydziale Wspierania Zarządzania, Departament Funduszy Strukturalnych 3 lipca 2020 nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

64519

główny specjalista do spraw: kontraktowania projektów w Wydziale Kontraktowania Projektów, Departament Funduszy Strukturalnych 3 lipca 2020 nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

oferty z 29 maja 2020 r.

 63640 starszy specjalista w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 12 czerwca 2020 nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

oferty z 19 maja 2020 r.

63369 starszy specjalista w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli 2 czerwca 2020 r
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

oferty z 17 marca 2020 r. 

62525 referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne

(nabór na zastępstwo)

24 marca 2020 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

oferty z 4 marca 2020 r. 

61935 starszy specjalista do spraw: rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 18 marca 2020 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 4 marca 2020 r. 

61930 starszy specjalista do spraw: nadzoru merytorycznego nad projektami, upowszechniania i współpracy międzynarodowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz wykonywania zadań Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 18 marca 2020 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 26 lutego 2020 r. 

61663 referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne 09 marca 2020 r. anulowano nabór

oferty z 26 lutego 2020 r. 

61622 główny wizytator do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego, Departament Kształcenia Ogólnego 12 marca 2020 r. nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

oferty z 15 lutego 2020 r. 

61235 główny specjalista do spraw: Samodzielne stanowisko do spraw doradztwa zawodowego i promocji, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 6 marca 2020 r.

oferty z 14 lutego 2020 r. 

61179 główny specjalista do spraw: klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizacji pracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe 6 marca 2020 r. nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

oferty z 13 lutego 2020 r. 

61103 specjalista do spraw: sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansowo – Księgowym, Departament Ekonomiczny 28 lutego 2020 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

oferty z 13 lutego 2020 r. 

61099 specjalista do spraw: zakupów oraz powierzania zadań publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Ekonomiczny 28 lutego 2020 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

oferty z 30 stycznia 2020 r. 

60349 specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej 14 lutego 2020 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 18 stycznia 2020 r. 

59917
główny specjalista do spraw: zamówień publicznych/zakupów oraz koordynowania powierzania zadań publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Ekonomiczny 23 stycznia 2020 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata/kandydatki

oferty z 18 stycznia 2020 r. 

59914
specjalista do spraw: zakupów oraz powierzania zadań publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Ekonomiczny 28 stycznia 2020 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 16 stycznia 2020 r. 

59778
starszy specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń, Departament Funduszy Strukturalnych 26 stycznia 2020 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki

oferty z 11 stycznia 2020 r. 

59575
główny specjalista do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 21 stycznia 2020 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 4 stycznia 2020 r. 

59292
specjalista do spraw: prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wydziale Obsługi Administracyjnej, Biuro Administracyjne 17 stycznia 2020 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 16 grudnia 2019 r. 

58732
główny specjalista do spraw: kształcenia zawodowego pracowników młodocianych w Wydziale Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 31 grudnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata

oferty z 13 grudnia 2019 r. 

58662
specjalista do spraw: współpracy z samorządem terytorialnym w Wydziale Subwencjonowania Samorządu Terytorialnego, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 23 grudnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki

oferty z 7 grudnia 2019 r. 

58451
główny specjalista – Samodzielne stanowisko do spraw doradztwa zawodowego i promocji Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 17 grudnia 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 6 grudnia 2019 r. 

58425
specjalista do spraw: sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansowo-Księgowym, Departament Ekonomiczny 20 grudnia 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 30 listopada 2019 r. 

58174
kierownik kancelarii tajnej do spraw: prowadzenia kancelarii tajnej w Wydziale Spraw Obronnych i Niejawnych, Biuro Organizacyjne 10 grudnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata

oferty z 8 listopada 2019 r. 

57125
specjalista w Wydziale Informacji, Departament Informacji i Promocji 18 listopada 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata

oferty z 5 listopada 2019 r. 

56864
główny specjalista do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Organizacji Oświaty Samorządowej, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 18 listopada 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 28 września 2019 r. 

54974
podreferendarz do spraw: wsparcia użytkowników systemu EZD i obiegu korespondencji elektronicznej, Samodzielne stanowisko do spraw dokumentów w postaci elektronicznej, Biuro Organizacyjne 8 października 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki 

oferty z 14 września 2019 r. 

54221
sekretarz do spraw: obsługi sekretarskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej 24 września 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki 

oferty z 5 września 2019 r. 

53683
referendarz do spraw: obsługi sekretarskiej, Biuro Organizacyjne 16 września 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 4 września 2019 r. 

53528
specjalista do spraw: pragmatyki zawodowej nauczycieli w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 11 września 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 30 sierpnia 2019 r. 

53311

starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli 16 września 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata

oferty z 28 sierpnia 2019 r. 

53118

podreferendarz do spraw: wsparcia użytkowników systemu EZD i obiegu korespondencji elektronicznej Samodzielne stanowisko do spraw obiegu dokumentów w postaci elektronicznej, Biuro Organizacyjne 16 września 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 22 sierpnia 2019 r. 

52898

główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 5 września 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata
oferty z 30 lipca 2019 r. 

51721

główny specjalista do spraw: zapewnienia jakości kształcenia ustawicznego osób dorosłych w Wydziale Kształcenia Dorosłych, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 13 sierpnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata
oferty z 29 lipca 2019 r. 

51659

sekretarz do spraw: obsługi sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne 6 sierpnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki 
oferty z 20 lipca 2019 r. 
51324 sekretarz do spraw: obsługi sekretarskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej 2 sierpnia 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 12 lipca 2019 r. 
50846 główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 22 lipca 2019 r.
oferty z 6 lipca 2019 r. 
50567 starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli 22 lipca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 3 lipca 2019 r. 
50336 referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne 8 lipca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
50328 referendarz do spraw: obsługi sekretarskiej, Biuro Organizacyjne 8 lipca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki
oferty z 30 maja 2019 r. 
48450 starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Biuro Kontroli 14 czerwca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
48440 główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym 10 czerwca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
48417 główny specjalista do spraw: organizacji pracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Wydziale Organizacji Kształcenia Zawodowego, Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego 10 czerwca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki 
48395 starszy specjalista do spraw: rozliczeń wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń, Departament Funduszy Strukturalnych 12 czerwca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 23 maja 2019 r. 
47998 starszy specjalista do spraw: księgowości w Wydziale Finansowo-Księgowym, Departament Ekonomiczny 31 maja 2019 r.  nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki
oferty z 21 maja 2019 r. 
47870 główny specjalista do spraw: projektów informacyjno-promocyjnych w Wydziale Promocji, Departament Informacji i Promocji 31 maja 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata
oferty z 16 maja 2019 r. 
47568 główny specjalista do spraw: bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych w Wydziale Prezydialnym, Biuro Organizacyjne 31 maja 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 11 maja 2019 r. 
47356 specjalista do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego, Biuro Organizacyjne 25 maja 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 30 kwietnia 2019 r. 
46858 Specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej 10 maja 2019 r.

 

oferty z 20 kwietnia 2019 r. 
46532 Starszy specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń, Departament Funduszy Strukturalnych 6 maja 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 19 kwietnia 2019 r. 
46508

Starszy specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Departamencie Ekonomicznym

29 kwietnia 2019 r.
oferty z 16 kwietnia 2019 r. 
46274

Starszy specjalista w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym

29 kwietnia 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 12 kwietnia 2019 r. 
46087

Starszy specjalista do spraw: zamówień publicznych/zakupów w Wydziale Zamówień Publicznych, Departament Ekonomiczny

23 kwietnia 2019 r.
oferty z 19 marca 2019 r. 
44724

Audytor wewnętrzny do spraw: audytu wewnętrznego; Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

29 marca 2019 r. nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata
oferty z 16 marca 2019 r. 

44668

 

Starszy specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń, Departament Funduszy Strukturalnych 01 kwietnia 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata
44667 Starszy specjalista do spraw: realizacji współpracy międzynarodowej Ministra z partnerami zagranicznymi oraz gremiami międzynarodowymi 26 marca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata

oferty z 2 marca 2019 r.

43749

Specjalista do spraw: budżetu zadaniowego, budżetu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w Wydziale Budżetu, Departament Ekonomiczny
13 marca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki

oferty z 20 lutego 2019 r.

43135

Główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
04 marca 2019 r. nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów
oferty z 15 lutego 2019 r.
42947
Główny specjalista do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prezydialnym w Biurze Organizacyjnym
04 marca 2019 r. nabór zakończony zatrudnieniem kandydata
Idź do góry