Nabory

INFORMACJE O OGŁOSZENIACH O NABORACH DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W MEN ORAZ ICH WYNIKACH

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej znajdują się w Serwisie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/.

Pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow znajdują się informacje o wynikach powyższych naborów.

nr ogłoszenia stanowisko termin składania dokumentów wynik naboru
oferty z 19 marca 2019 r. 
44724

Audytor wewnętrzny do spraw: audytu wewnętrznego; Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

29 marca 2019 r.  
oferty z 16 marca 2019 r. 

44668

 

Starszy specjalista do spraw: rozliczania wniosków w Wydziale Deklaracji i Rozliczeń, Departament Funduszy Strukturalnych 01 kwietnia 2019 r.  
44667 Starszy specjalista do spraw: realizacji współpracy międzynarodowej Ministra z partnerami zagranicznymi oraz gremiami międzynarodowymi 26 marca 2019 r.  

oferty z 2 marca 2019 r.

43749

Specjalista do spraw: budżetu zadaniowego, budżetu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w Wydziale Budżetu, Departament Ekonomiczny
13 marca 2019 r.

oferty z 20 lutego 2019 r.

43135

Główny specjalista do spraw: danych administracyjnych i danych statystycznych z obszaru oświaty oraz wdrażania zmodernizowanego systemu informacji oświatowej w Wydziale Statystyki, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
04 marca 2019 r.
oferty z 15 lutego 2019 r.
42947
Główny specjalista do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prezydialnym w Biurze Organizacyjnym
04 marca 2019 r.
Idź do góry